Υπηρεσίες Αποθήκευσης & Διανομής
Έχουμε αναπτύξει πολύχρονες συνεργασίες με εξειδικευμένους, αξιόπιστους και έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες και παρέχουμε στους συνεργάτες μας υπηρεσίες:
• Αποθήκευσης Εμπορευμάτων & Διαφημιστικών Υλικών
• Αναπαλετοποίησης
• Ετικετοκόλλησης
• Ανασυσκευασίας
• Συλλογής Παραγγελιών
• Διανομής Παραγγελιών
o Πόρτα  - Πόρτα
o Κεντρικές Αποθήκες
o Τοποθέτηση Διαφημιστικού Υλικού

Address Papaflessa 44 Petroupoli Athens Greece
Email: info@stigma-com.gr Phone: (+30) 210 5025198
Copyright © Stigma-com 2021

    Purchase