Εταιρεία
Από το 2003 δραστηριοποιούμαστε με τον σχεδιασμό, την ανεύρεση, τη δημιουργία και την εισαγωγή προωθητικών, διαφημιστικών και καταναλωτικών αγαθών, και παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και προώθησης προϊόντων, καλύπτοντας όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

H έμπειρη ομάδα των στελεχών της Stigma-com, σχεδιάζει φρέσκιες, πρωτότυπες και καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των συνεργατών μας.

Η οργάνωση, οι υποδομές και η τεχνογνωσία  που διαθέτουμε, μας καθιστούν τον πλέον αξιόπιστο και στρατηγικό συνεργάτη για την εγγυημένη και επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων μιας επιχείρησης.
Φιλοσοφία

Η ανεύρεση και σχεδιασμός ποιοτικών, καινοτόμων και εξειδικευμένων λύσεων βασισμένες στις ανάγκες και απαιτήσεις των συνεργατών μας αποτελεί βασική φιλοσοφία του τρόπου που όλοι στην Stigma – com σκεπτόμαστε και εργαζόμαστε.

Αναπόσπαστο συστατικό όλων των λύσεων που προτείνουμε είναι η ανάδειξη και ανύψωση της εικόνας των μαρκών και των εταιρειών των συνεργατών μας, παρέχοντας επιπρόσθετα συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, με κυρίαρχα αυτά της διαφοροποίησης, του νεωτερισμού και της ποιότητας.

"Η πλήρης εξυπηρέτηση των αναγκών του συνεργάτη-πελάτη μας
είναι μια ευθύνη που όλοι μας  σε κάθε επίπεδο αισθανόμαστε".

Aναδιώτης Θανάσης
General Manager
Στόχοι
Στην Stigma-com, oι ικανοποιημένοι συνεργάτες, οι ευτυχισμένοι καταναλωτές και το χτίσιμο μακροπρόθεσμων συνεργασιών είναι βασικές μας επιδιώξεις και στόχοι που θέτουμε, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί και οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε και προσφέρουμε.
Ξεχωρίζουμε
Στη Stigma-com η ποιότητα, η ικανοποίηση και η δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων συνεργασίας βασισμένες στην εμπιστοσύνη και την αμοιβαιότητα, είναι τα βασικά συστατικά για τις ολοκληρωμένες λύσεις που προτείνουμε και παρέχουμε στους συνεργάτες μας. Στα πλαίσια αυτά:

• Επιλέγουμε και συνεργαζόμαστε με προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι διακρίνονται για την αξιοπιστία και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν.

• Εξασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα τηρούν τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας που θέτονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

• Πραγματοποιούμε επιθεωρήσεις σε όλα τα στάδια παραγωγής των εμπορευμάτων, μέχρι και την παράδοση τους στους συνεργάτες μας.

• Μπορούμε και επιτυγχάνουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές

• Διασφαλίζουμε και εγγυούμαστε τη διαθεσιμότητα και την έγκαιρη παράδοση των εμπορευμάτων στους συμφωνηθέντες χρόνους.

Address Papaflessa 44 Petroupoli Athens Greece
Email: info@stigma-com.gr Phone: (+30) 210 5025198
Copyright © Stigma-com 2021

    Purchase