Πωλήσεις & Merchandising
Αναγνωρίζουμε και λαμβάνουμε υπόψη το μοναδικό χαρακτήρα και τις ανάγκες κάθε προϊόντος με βάση τον κύκλο ζωής του και το ανταγωνιστικό περιβάλλον αλλά και τα κανάλια διανομής του και σχεδιάζουμε εξατομικευμένες λύσεις ανάπτυξης πωλήσεων και merchandising παρέχοντας:
• Παραγγελιοληψία
• Επανατροφοδοσία ραφιού
• Έλεγχος αποθεμάτων
• Ανακύκλωση προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές του F.E.F.O.
• Τήρηση και βελτίωση πλανογράμματος
• Τοποθέτηση pop υλικού
• Στήσιμο και follow up προβολών
• Έλεγχος εκτέλεσης προωθητικών ενεργειών
• Έλεγχος και καταγραφή τιμών

Address Papaflessa 44 Petroupoli Athens Greece
Email: info@stigma-com.gr Phone: (+30) 210 5025198
Copyright © Stigma-com 2021

    Purchase